Certyfikaty KET i PET dla dzieci i młodzieży.

W tym roku stwarzamy możliwość przygotowania grup dziecięcych i młodzieżowych do pośrednich egzaminów w systemie Cambridge: Key English Test (KET) i Preliminary English Test (PET)

Przystąpienie do egzaminu pozwala na ocenę poziomu umiejętności i postępów oraz kształtowanie dojrzałości emocjonalnej

KET - poziom A2. Na tym poziomie uczeń posiada podstawową znajomość języka mówionego i radzi sobie w zakresie sytuacji codziennych

PET - poziom B1. Na tym poziomie uczeń posiada limitowane, ale skuteczne umiejętnośći języka mówionego i jest w stanie komunikować się w znanych mu sytuacjach.