Język angielski Koszalin

Język angielski Koszalin

Oferta skierowana do osób z Koszalina i okolic, które w prosty i przyjemny sposób chcą nauczyć się języka angielskiego. W nauce języka angielskiego The English school of Koszalin posługuje się metodą komunikacji, opierającą się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania.

Największy nacisk kładziemy na mówienie, ponieważ w ten właśnie sposób posługujemy się językiem obcym najczęściej oraz ten element języka sprawia wielu osobom najwięcej trudności. Obawa przed popełnieniem błędów w czasie mówienia powoduje, że osoby krępują się swobodnie wypowiadać i tworzą wokół siebie barierę, którą czasami bardzo trudno im przełamać.


Język angielski Koszalin

W nauczaniu języka angielskiego stosujemy metody i techniki, których celem jest pobudzenie i zachęcenie osób do swobodnej konwersacji.

Przedstawiony przez nas na zajęciach materiał jest przyswajany i utrwalany poprzez aktywne uczestniczenie w różnorodnych ćwiczeniach, których istotą jest nawiązanie do sytuacji dnia codziennego. W trakcie zajęć wykorzystujemy szereg środków i pomocy dydaktycznych min.: prezentacje multimedialne, filmy sytuacyjne, artykuły prasowe, gry, zabawy edukacyjne, i wiele innych. Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca grupowa, indywidualna, wystąpienia itp., wszystko w pogodnej, bezstresowej, miłej i z humorem atmosferze.


Język angielski Koszalin

Język angielski Koszalin - oferta The English school adresowana do wszystkich, którzy chcą uczyć się języka angielskiego wydajnie i efektywnie tak by w niedalekiej przyszłości umieć płynnie i biegle posługiwać się tym językiem.

Język angielski Koszalin - The English School of Koszalin to bezproblemowy i przyjemny spoób nauki angielskiego dla każdego.